ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΥΡΟ