1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΡΙΝΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Η ΛΙΝΑΡΙΑ