Κρηπίδωμα Αλιευτικών σκαφών

Στο Λιμάνι της Λιναριάς υπάρχει κρηπίδωμα διαθέσιμο για τα αλιευτικά σκάφη με μήκος 145 μέτρα στο οποίο περιλαμβάνεται γλίστρα ανέλκυσης-καθέλκυσης για αλιευτικά και μικρά σκάφη αναψυχής.

Στο κρηπίδωμα χαρακτηρισμένο ως αποκλειστικής χρήσης για αλιευτικά, προσδένουν με πρυμνοδέτηση μόνο τα αδειοδοτημένα σκάφη αυτής της κατηγορίας (ΦΕΚ ΑΑΠ 152/3/5/2012). Το κρηπίδωμα αποτυπώνεται με πράσινο χρώμα στο σχέδιο χωροταξικής οργάνωσης Λιμένα, στην κατηγορία ‘σχέδια’ στο «κουμπί» της ιστοσελίδας μας μας τίτλο «Εικόνες»

Κατά μήκος του εσωτερικού τμήματος του κρηπιδώματος αλιευτικών υπάρχει διαμορφωμένος χώρος για την στάθμευση ΙΧ .

Τα αλιευτικά σκάφη προσδένονται σε δυο τμήματα κρηπιδώματος, ενός μήκους 107 μέτρων (φωτο)

p1011174

και ενός μικρού μήκους 15 μέτρων.

p1010011

Ανάμεσα στα δυο αυτά κρηπιδώματα υπάρχει η γλίστρα για τα μικρά σκάφη η οποία είναι είναι πλάτους 8 μέτρων και η γλίστρα για τα αλιευτικά σκάφη η οποία είναι πλάτους 30 μέτρων. H γλίστρα καθαρίζεται τακτικά με υδροβολή (κυρίως το καλοκαίρι) ώστε να μην γλιστρούν όσοι την χρησιμοποιούν.

p10111621p1011165

Κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω των καιρικών συνθηκών που επιβάλλουν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των σκαφών, ορισμένα αλιευτικά ελλιμενίζονται εντός του Τουριστικού καταφύγιου του Λιμένα.

Μεταξύ του πάρκινγκ ΙΧ και της γλίστρας Λιμένα είναι τοποθετημένο εμπορευματοκιβώτιο στο οποίο φυλάσσονται τα υλικά και ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.

p1011179p1011181

Ακριβώς δίπλα βρίσκεται το μικρό (μισό) και φωτιζόμενο γηπεδάκι μπάσκετ.

p10110751p1011065

Το κρηπίδωμα αλιευτικών σκαφών είναι εξοπλισμένο με πυροσβεστικό δίκτυo και προστατευμένους κολωνίσκους παροχής, για την ΔΩΡΕΑΝ παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος προς του αλιείς.

p1011186p1011185

Ανοξείδωτες δέστρες και διπλή σειρά φωτιστικών σωμάτων καλύπτουν όλο το πλάτος του κρηπιδώματος.

p1011191p1011189

Στο Σταθμό συλλογής θαλασσίων απορριμμάτων που είναι τοποθετημένος στο κρηπίδωμα  Αλιευτικών σκαφών οι αλιείς μπορούν να απορρίπτουν παλιά δίχτυα που πλεον δεν χρησιμοποιούν, γυαλί, μπουκάλια γυάλινα, μπουκάλια πλαστικά, σχοινιά, πετονιές που βρέθηκαν στη θάλασσα. Τα υλικά που συγκεντρώνονται διοχετεύονται σε εταιρείες ανακύκλωσης από τον συνεργαζόμενο με το Λ.Τ Σκύρου περιβαλλοντικό Οργανισμό Aegean Rebreath ο οποίος διοργανώνει εθελοντικές δράσεις για τη συλλογή θαλασσίων απορριμμάτων από τους βυθούς και ακτές.

img_e6298