Αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης


linariaport
Το Λιμενικό ταμείο Σκύρου διαθέτει πλήρη εξοπλισμό για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, εκπαιδευμένη εθελοντική ομάδα 37 ατόμων, καθώς και σκάφη εθελοντων για την συνδρομή στην αντιμετωπιση περιστατικού ρύπανσης.

Ο εξοπλισμός φυλάσσεται σε εμπορευματοκιβώτιο το οποίο είναι τοποθετημένο επί του κρηπιδώματος αλιευτικών σκαφών, πλησίον της γλίστρας Λιμένα.

 

Εκπαίδευση Ομάδας Αντιρρύπανσης Λιμενικού Ταμείου Σκύρου τον Ιούλιο του 2011

Φωτογραφίες απο τις εργασίες επανατακτοποίησης οι οποίες διήρκεσαν αρκετές ώρες, αλλά και απο την τελική επιχειρησιακή κατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού

Την δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε η θεωρητική εκπαίδευση του συνόλου της Ομάδας Αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης (40 άτομα) σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Σκύρου στη Χώρα, όπου με όλα τα σύγχρονα μέσα (laptop & video projector), μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε μεταξύ των άλλων τις βασικές αρχές στην αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης σε διαφορετικά σενάρια ανάλογα με τα διατιθέμενα πλωτά φράγματα και απορροφητικά υλικά, αλλά και το εγκεκριμένο Σχέδιο του ΛΤ Σκύρου.

Την επόμενη ημέρα 10 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε επίδειξη όλων των μέσων αντιρρύπανσης του ΛΤ Σκύρου αιτιολογώντας και τον τρόπο τακτοποίησης τους και εν συνεχεία οργανώθηκε και εκτελέστηκε Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης με σενάριο διαρροή πετρελαιοειδών αποβλήτων από το Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» το οποίο βρισκόταν πρυμνοδετημένο στον Λιμένα της Λιναριάς.

Σύμφωνα λοιπόν με το προαναφερθέν σενάριο, ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο Κύμης μέσω του Λιμενικού Σταθμού Λιναριάς Σκύρου, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκε το εγκεκριμένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Ομάδα Αντιρρύπανσης της οποίας οι πρώτες ενέργειες ήταν η χρησιμοποίηση του συνόλου του διατιθέμενου πλωτού φράγματος μήκους 285 m με την βοήθεια δύο (2) λέμβων εθελοντών αλιέων, με σκοπό να εγκλωβιστεί η Θαλάσσια ρύπανση και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της.

 

Ο χρόνος ανταπόκρισης της Ομάδας ήταν γύρω στα 15 λεπτά της ώρας και η αντίδραση των μελών της στη χρήση του εξοπλισμού ήταν άκρως ικανοποιητική, δεδομένης της απειρίας όλων των περισσοτέρων εκ συμμετεχόντων στην Άσκηση.

Μετά την ολοκλήρωση της Άσκησης, τα φράγματα ρυμουλκήθηκαν με την βοήθεια της μίας εκ των δύο λέμβων και αφού ξεπλύθηκαν με γλυκό νερό, επανατοποθετήθηκαν στο Container όπου βρίσκεται αποθηκευμένος και ο υπόλοιπος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός.