Τοπικές ρυθμίσεις

Στο Λιμάνι της Λιναριάς και μέσα στα όρια της Χερσαίας ζώνης Λιμένα πέρα από τις διατάξεις του κανονισμού Λιμένα Κύμης, ισχύουν και οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

1. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση φορτηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργων στη χερσαία ζώνη λιμένα. Τα φορτηγά επιτρέπεται να σταθμεύουν στο Λιμάνι μιάμιση ώρα πριν την φόρτωση τους στο πλοίο με το οποίο πρόκειται να μεταφερθούν. Η σειρά προτεραιότητας των φορτηγών που πρόκειται να φορτωθούν στο πλοίο τηρείται με κράτηση στο πρακτορείο της Σκύρος Ν. Εταιρείας.(22220 91600-91123).

Τα φορτηγά οχήματα τα οποία για κάποιο λόγο πρέπει να βρίσκονται κοντά στο λιμάνι μπορούν να σταθμεύουν σε παράπλευρο του οδικού άξονα χώρο που ευρίσκεται 500 μέτρα από το λιμάνι στη λωρίδα κυκλοφορίας προς Χώρα Σκύρου.

p10111581

2. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση τρέιλερ στους χώρους του λιμένα, είτε φέρουν σκάφος είτε όχι. Τα τρέιλερ μπορούν να σταθμεύουν ΔΩΡΕΑΝ χωρίς χρονικό περιορισμό στον υπαίθριο χώρο έναντι του Λιμενικού σταθμού Σκύρου σε απόσταση 250 μέτρων από το Λιμάνι .

3. Στα πάρκινγκ του Λιμένα τα ΙΧ σταθμεύουν με χρονικούς και εποχικούς περιορισμούς και πάντοτε μέσα στα διαγραμμισμένα τμήματα που καθορίζουν τις θέσεις στάθμευσης.

p1010008

4. Κατά την διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης των πλοίων δεν επιτρέπεται σε οχήματα και πεζούς να ευρίσκονται επί των κρηπιδωμάτων σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από την θάλασσα.

5. Kατά την διάρκεια εκφόρτωσης- φόρτωσης του πλοίου η κυκλοφοριακή ροή προς το Λιμάνι ρυθμίζεται με φωτεινό σηματοδότη. 100 μέτρα πριν από τον φωτεινό σηματοδότη υπάρχει σχετική προειδοποιητική πινακίδα. Οι οδηγοί παρακαλούνται να τηρούν τις εντολές των οργάνων του Λ.Σ. Ζητάμε την κατανόηση σας για τις ρυθμίσεις αυτές.

p6300063p7280232

6. Το τουριστικό καταφύγιο 17 θέσεων εντός του Λιµένα Λιναριάς (ΦΕΚ563Β 30.4.2010), προορίζεται για τον ελλιµενισµό σκαφών χαρακτηρισµένων ως επαγγελματικών τουριστικών σκαφών αναψυχής που διαθέτουν ενδιαιτήσεις.

Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με η χωρίς ενδιαιτήσεις μπορούν να ελλιμενίζονται στον χώρο του τουριστικού καταφυγίου, εφ όσον υπάρχει ελεύθερος χώρος και πάντα μετά από συνεννόηση με τον φορέα διαχείρισης, ο οποίος είναι το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου.

Το Λιμενικό Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει ελλιμενισμό η να ζητήσει την μετακίνηση σκάφους το οποίο δεν ανήκει στην κατηγορία των δικαιουμένων ελλιμενισμού η κατέλαβε θέση χωρίς την συναίνεση η την υπόδειξη του φορέα διαχείρισης.

7. Στο κρηπίδωμα χαρακτηρισμένο ως αποκλειστικής χρήσης για αλιευτικά, προσδένουν με πρυμνοδέτηση μόνο αδειοδοτημένα σκάφη αυτής της κατηγορίας. (ΦΕΚ ΑΑΠ 152/3/5/2012).

8. Η διαχείριση, η εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού κανονισμού Λιμένα και η αστυνόμευση στον επιβατικό και αλιευτικό λιμένα, είναι στην ευθύνη του Λιμενικού σταθμού Σκύρου.

Στο τουριστικό καταφύγιο του Λιμένα η διαχείριση είναι στην ευθύνη του Λιμενικού ταμείου Σκύρου και του προσωπικού του.Τα όργανα του Λ.Σ επιλαμβάνονται μόνον αστυνομικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 157 του κώδικα Ναυτικού Δικαίου στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των χρηστών του τουριστικού καταφυγίου στις εντολές του Λιμενικού ταμείου όπως προβλέπεται από την νομοθεσία λειτουργίας τουριστικών Λιμένων.