Επιδιώξεις

Στόχοι του Λιμενικού ταμείου, είναι η επέκταση του Λιμένα Λιναριάς και η διαρκής πίεση με εισηγήσεις και προτάσεις για την δημιουργία επί πλέον επεκτάσεων του Λιμένα Λιναριάς και την δημιουργία νέων Λιμενικών πόλων στην Σκύρο.

Σ αυτή την κατεύθυνση το Λ.Τ Σκύρου εχει προχωρήσει στην δημιουργία Master Plan Λιμένα στο οποίο περιλαμβάνονται Χωροταξική και ρυμοτομική μελέτη και το οποίο εγκρίθηκε απο την επιτροπή σχεδιασμού και ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) την 29/11/2011και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 152/3-5-2012.

Εχει υποβάλει προτάσεις στο Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων καθώς και για την δημιουργία νέων Λιμενικών τουριστικών υποδομών.

Έχει προχωρήσει σε επεκτάσεις της Χερσαίας Ζώνης ευθύνης του ώστε αυτη να περιλάβει τον προτεινόμενο σχεδιασμό επέκτασης του Λιμένα βόρεια και νότια του υφιστάμενου.

Έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες για την κατασκευή παρακτίου σταθμού καύσιμων για τον ανεφοδιασμό σκαφών, με την συνεργασία της CORAL Α.Ε. (Shell Lisence). Αναμένεται η αδειοδότηση για την εγκατάσταση εργολάβου.

Το Λιμενικό ταμείο φροντίζει για την συντήρηση και την ανανέωση του εξοπλισμού του Λιμανιού και φιλοδοξεί να «ανεβάσει» το Λιμάνι της Λιναριάς πιο πάνω από τα «στάνταρς» των περισσότερων ελληνικών Μαρινών.

Το πρόσφατο και αιφνιδιαστικό «κούρεμα» των χρημάτων του Λ.Τ Σκύρου κατά την αναδιάρθρωση του Δημόσιου Χρέους,μας υποχρεώνει να αναζητήσουμε χορηγίες ώστε να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε, τα οποία αν και μικρά, είναι πολύτιμα για την ποιότητα ζωής που έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους.

Το Λιμενικο ταμείο Σκύρου θα παραμείνει πιστό στην πολιτική που υπαγορεύει την συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας μας χωρίς αυτό να σημαίνει οτι τα μεγαλύτερα έργα και οι μεγαλύτεροι στόχοι θα «μένουν πίσω».Απλ πιστεύουμε πως η διαρκής βελτίωση στα καθημερινά μας μικροπράγματα κεντρίζει την τάση για παραπάνω δημιουργία, αφυπνίζει το μυαλό και τις αισθήσεις και καταπολεμά την μιζέρια και την άρνηση για καλυτέρευση.