Υδατοδρόμιο

Το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου τον Απρίλιο του 2014 προκήρυξε τον πρώτο στη Χώρα διαγωνισμό για την ίδρυση, κατασκευή,λειτουργία και εκμετάλλευση Υδατοδρομίου εντός Ζώνης Λιμένα από Ιδιωτικό Φορέα. Ο τρόπος των ενεργειών του Λ.Τ Σκύρου και η ίδια η προκήρυξη του Διαγωνισμού που «έβγαλε στον αέρα», αποτέλεσαν τα εργαλεία που ξεκλείδωσαν τις διαδικασίες σε Εθνικό επίπεδο. Σήμερα περισσότεροι από 40 Φορείς έχουν ακολουθήσει τον τρόπο και τη διαδικασία του Λ.Τ Σκύρου και έχουν υποβληθεί αντίστοιχοι φάκελοι για έκδοση αδειών ίδρυσης και  αδειοδοτήσεις Υδατοδρομίων.

Το Λ.Τ. Σκύρου επέλεξε την διαδικασία της προκήρυξης διαγωνισμού με όρο την ίδρυση κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση Υδατοδρομίου χωρίς κόστος για το Λ.Τ. Σκύρου. Και τούτο διότι θεώρησε ότι δεν έπρεπε να σπαταληθούν πόροι που δύσκολα θα εξασφαλίζονταν για μία επένδυση που δια νόμου περνά στην ιδιοκτησία του Δημοσίου μόλις κατασκευαστεί.

Η επιλογή αυτή αποδείχτηκε η πλέον αποτελεσματική αλλά οι συνεχείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου επέβαλαν καθυστερήσεις και επικαιροποιήσεις των φακέλων ώστε  το 2022 να θεωρείται τελικά η χρονιά που θα ιδρυθούν- αδειοδοτηθούν αρκετά υδατοδρόμια  .

Το Υδατοδρόμιο της Λιναριάς Σκύρου προηγείται στις διαδικασίες αδειοδότησης και αναμένεται να είναι στα πρώτα Υδατοδρόμια ιδιωτικής επένδυσης που θα κατασκευαστούν. Σε προχωρημένες διαδικασίες είναι και τα Υδατοδρόμια Σκοπέλου Αλοννήσου και Βόλου τα οποία αναμένεται να συγκροτήσουν μαζί με αυτό της Σκύρου, το πρώτο Δίκτυο στο οποίο θα προγραμματιστούν τακτικές πτήσεις.

Το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου έχει παραχωρήσει στο ΒΔ άκρο του Λιμένα τμήμα 100 τετραγωνικών μέτρων για να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του.

Η κατασκευή του θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΚΥΡΟΥ ΙΚΕ η οποία πλειοδότησε σε Διαγωνισμό που προκήρυξε το Λ.Τ Σκύρου για την ανάληψη της κατασκευής της λειτουργίας και εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα.

Η διαδικασία της αδειοδότησης του Υδατοδρομίου της Λιναριάς ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ και εκδόθηκαν οι σχετικές άδειες κατασκευής απο το Υπουργείο Ναυτιλίας & Ν.Π  (ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚOY ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΛΠ ΑΔΑ: ΩΤ6Κ4653ΠΩ-Ο6Θ)   αλλα  και το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ( ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ  ΑΔΑ: ΡΒΦ1465ΧΘΞ-ΔΘ1).

Οι εργασίες κατασκευής του Υδατοδρομίου αρχισαν την 15/3/2023.

Η Σκύρος πρόκειται να καταστεί θαλάσσιος συγκοινωνιακός κόμβος και θα συνδέεται με τη Βόρειο Ελλάδα, τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, το Βόλο, τις Κυκλάδες και την Αττική.

img_0091