ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «HOSPITALITY NEXT» – ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Τ. ΣΚΥΡΟΥ, Κυριάκος Ατνωνόπουλος