ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «HOSPITALITY NEXT»-ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Τ. ΣΚΥΡΟΥ, Κυριάκος Ατνωνόπουλος