Αίτημα του Λ.Τ. Σκύρου προς τον Πρόεδρο του Δημ. συμβουλίου Σκύρου για λήψη ψηφίσματος με στόχο την διάσωση του Λ.Τ. Σκύρου 12/2/2013