Επιστολή διαμαρτυρίας του «Δικτύου ποιότητας» προς τον Υπουργό ΥΝΑ