2ο Ψήφισμα εναντίωσης της Λιμενικής επιτροπής του Λ.Τ. Σκύρου κατά της σχεδιαζόμενης κατάργησης του Λ.Τ Σκύρου 12/2/2013