ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016-ΠΑΛΙ ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ Λ.Τ. ΣΚΥΡΟΥ