Διαμαρτυρία για την συγχώνευση των Λιμενικών ταμείων Εύβοιας.