ΤΟ «SKYROS PROJECT» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ  ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ! ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ “NAMEPA” ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΚΥΡΟΣ»