ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΜΟΝΙΜΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ!!!