ΓΙΑ το ΛΙΜΑΝΙ της ΣΚΥΡΟΥ και το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ η ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ στη ΕΛΛΑΔΑ για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ σε ΛΙΜΑΝΙ – H ΠΡΩΤΗ σε ΔΗΜΌΣΙΟ ΧΩΡΟ στη ΣΚΥΡΟ!!!