ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΤΟΥ Λ.Τ. ΣΚΥΡΟΥ – ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROUTERS 5G ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ TO ΔΗΜΟΣΙΟ WI-FI ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ !!!