ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AEGEAN REBREATH & ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΥΘΩΝ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ