ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SKYROS PROJECT» ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!