ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΝΑΡΙΑΣ και του «SKYROS PROJECT» στην Ευρωπαϊκή κοινότητα Βιώσιμου Τουρισμού του INTERREG MED!