ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ «SKYROS PROJECT» ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «NEXT IS NOW FORUM»