ΗΧΗΡH H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ (GREEN PORTS) ΣΤΟ ΟΣΛΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ