ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ