ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΥ & ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ !! – ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ «ECO PORTS» ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ- ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟ !!