ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ – ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ