Υποστηρικτική επιστολή του Δημάρχου Σκύρου βάσει παλαιότερης απόφασης του Δήμ. Συμβουλίου Σκύρου 15/2/2013