Προς τους επιχειρηματίες του παραλιακού μετώπου λιμένα Λιναριάς.