Το πρόγραμμα «ΣΚΥΡΟΣ» στο «Athens Science Festival» και στις δράσεις του «Ecomibility»