Η ΠΡΩΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ !!! Η ΠΡΩΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΠΟΝΈΜΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ !!!