ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΣΚΥΡΟΣ & ΤΟ «SKYROS PROJECT» στο ΓΚΡΑΤΣ της ΑΥΣΤΡΙΑΣ στο 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥMΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ !!! Η μοναδική Ελληνική συμμετοχή !