Η ΣΚΥΡΟΣ ΣΤΟΥΣ 100 «ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ» ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ