ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ 2017- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ  ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ