ΑΠΟΔΟΣΗ  ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ & ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΣΚΥΡΟΣ 2016»