ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017 – ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ !! Βραβεύτηκαν για τη Λιμενική Αριστεία και το «Πρώτο στη Ελλάδα Τουριστικό Παρατηρητήριο για το Θαλάσσιο Τουρισμό»!!