ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Το «SKYROS PROJECT» στο Διεθνές Συνέδριο «INNOVATION ARABIA 10» στο DUBAI!