Ανοίγει το δρόμο σε όλη την Ελλάδα η Σκύρος! Παράδειγμα τουριστικής εξωστρέφειας!