Αντισταθείτε στην κατάργηση του καλύτερου Λιμενικού ταμείου της Εύβοιας